ÖZLENEN ADALET‏

Merhaba sevgili okuyucularım bu memlekette iş yapan

  • Merhaba sevgili okuyucularım  bu memlekette iş yapan, halk için uğraşan, bir ilkleri gerçekleştirip topluma kazandıran siyasetten uzak devleti temsil eden kişiler hep suçlanılacak , iftiraların kurbanı edilmek mi istenilecek. Evet önceki sayın  Valim Necmettin Kalkan bey Hopa sarp sınır kapsında çekilen çileleri sanıyorum biliyorsunuz tırların kuyrukları, geçişlerdeki avantaları, çetelerin oluşması gibi bir sürü olumsuzluklar vardı bu olaylara karşı dönemin Hopa kaymakamı sayın  Abdullah AKTAŞ bey titiz çalışma sonucu iki adet tır parkı oluşturması ile sıkıntıları gidermeye çalışırken siz gelirini Artvin iline almak için olur olmaz iftiralarla sayın ilçe kaymakamımızı zan altına bıraktınız oysa sizin sarp bölgesi ile vermiş olduğunuz bir çok sözler vardı bunların hiç birini yerine getirmediğiniz gibi Hopa kaymakamı gibi ilkleri halkın çıkarı için yapan bir kaymakam hakkında soruşturma açtırdınız şimdi soruşturma sonucu müfettiş tarafından düzenlenen ve genel müdür Muhterem İnce , vali ve müşteşar Seyfullah Hacımüftüoğlu sunulan raporu açıklıyorum bunu tüm Artvin ve özelikle Hopalıların bilmesini istiyorum.

            Isparta İli Şarkikaraağaç Kaymakamı Abdullah AKDAŞ hakkında  Hopa kaymakamlığı yaptığı döneme ait iş ve işlemlerle ilgili mülkiye başmüfettişi Abdulmuttalip   Akdemir  tarafından düzenlenen 02. 5. 2014 tarih ve 104/04 disiplin soruşturma raporunda  2013 yılı köy altyapısının destekleri ile (KÖYDES) kapsamında  gönderilen ödeneklerin ayrı bir hesapta takip edilmeyip, amacı dışında esenkıyı ve kopmuş tır parkları yapımı, sarp sınır kapısı çevre düzenlemesi, Hopa köylere hizmet götürme birliği misafirhanesi yapımı ve KÖYDES programı haricinde köylere ve kamı kurum kuruluşlarına yardım yapılması işlerinde kullanıldığı 70 projeden 27 adedinin tamamlandığı ve bu doğrultuda  790,463 TL ödeneğin harcandığı,  ödeneği gönderilen ve yapılması /tamamlanması gereken 43 projenin tamamlanamadığı iddiasının değerlendirilmesi sonucunda;

          Hopa eski kaymakamı Abdullah AKDAŞ’ın sarp sınır kapısı çevre düzenlemesi işleri, esenkıyı ve kopmuş tır parkları yapımı işlerini, sarp sınır kapısında ortaya çıkan  düzensizliklerin ( tır geçişlerinden dolayı oluşan yoğunluktan ve Hopa ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruklarından ve kimlikle geçiş uygulamasından kaynaklanan düzensizlikler ve bunların ilçedeki asayiş durumuna yansımaları) Hopa’ya yansıyan yönüyle önleyici kolluk yetkisi kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği,

         Bu kapsamda her ne kadar köy   altyapısının  desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında gönderilen ödeneklerin ayrı bir hesapta takip edilmesi hususu yüksek planlama kurulunun 2013/2 sayılı kararı ve eklerinde yer alan köylerin altyapısının  desteklenmesi(KÖYDES) projesi ödeneğinin iller bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi  ve denetimine ilişkin esas ve usullere dair kararın V. bölümünde yer alan genel esaslar başlığı altında düzenlenen  “ ödeneğin  kullandırılması” fıkrasının 6, bendinde “ bu karar kapsamında aktarılacak her türlü ödenek ve yapılacak ödemeler için uygulayıcı birimler tarafından KÖYDES özel hesapları açtırılır.  Bu hesaplar sadece KÖYDES kapsamındaki ödemeler için kullanılır. Tahsis edilen ödenekler ve bunların nemaları KÖYDES projesinin amacı ve kapsamı dışında  kullanılamaz(huzur hakkı, temsil-ağırlama ve bu kararda belirtilmeyen cari giderler dahil) ve atıl durumda bekletilemez.” Hükmü getirilmiş  ve bu doğrultuda  KÖYDES özel hesapları açtırılmadığı anlaşılmış  ise de Hopa eski kaymakamı Abdullah AKDAŞ’ın daha önce Habur sınır kapısı mülki  idare amirliği görevini de üstlenmiş olması dolayısı ile kazandığı  bilgi ve tecrübelerini Sarp sınır kapısındaki problemleri çözme yönünde kullanmaya gayret ettiği bu doğrultuda  Esenkıyı ve kopmuş tır parkları ve Sarp sınır kapısı çevre düzenleme işlerini Hopa köylere hizmet götürme birliği kaynakları ve özel bir ticari bankadan borçlanmak suretiyle yaparak Sarp  sınır kapısından  Hopa istikametine doğru kilometrelerce uzayan tır kuyrukları ve bu kuyrukların getirdiği  rüşvet, hırsızlık, haraç alma, yerel çete oluşumları, trafik kazaları, çevre ve görüntü kirliliği ve bunların kamu düzeninde ortaya çıkardığı ciddi derecedeki bozuklukların giderilmesi yönünde ciddi adımlar atıldığı aynı zamanda Sarp sınır kapısı mülki idare amiri olan dönemin  Hopa kaymakamı Abdullah AKDAŞ  tarafından Sınır kapısındaki ve bunların Hopa ilçesine  olumsuz yönde yansıyan  düzensizliklerin giderildiği, ilçe kaymakamının önleyici kolluk yetkisi kapsamında değerlendirilebilecek uygulamaya giriştiği bu kazanımlarla birlikte yapılan bu işlerle esenkıyı ve kopmuş tır  parkları ve Sarp sınır kapısı çevre düzenleme işlerinin bitirilmesiyle  Hopa ilçesi ölçeğinde azımsanamayacak bir gelir getirici tesise dönüştürüldüğü Artvin il özel idaresi tarafından yetkisiz bir şekilde tespit edilen  işlemlerle Hopa köylere hizmet götürme  birliğinin tasarrufunda bulunan gelir getirici bu faaliyetlerin Artvin il özel idaresi uhdesine alındığı, Artvin il özel idaresinin bu yetkisizlikle malul işlemlerden dolayı KÖYDES ödeneklerinin bir kısmını esenkıyı ve kopmuş tır parkları ve Sarp sınır kapısı çevre düzenleme işlerine ait birlik borçlarının ifasında kullandığı, Sarp sınır kapısının  yoğun tır trafiği ve sayıca çok kalabalık olan kimlikle geçiş uygulamasından doğan ve Hopa ilçesine yönelik bir takım asayiş bozukluğuna neden olan yetersizlik düzensizlik ve yığılmaların giderilmesine yönelik olarak dönemin  Hopa  kaymakamı  Abdullah AKDAŞ  tarafından yapıldığı, yapılan bu işlerin esas olarak önleyici kolluk yetkisi kapsamında yerine getirdiği anlaşılmış olup disiplin yönünden  herhangi bir işlem tesisine gerek olmadığı kanaat ve sonucuna varıldığı belirtilmektedir.

            Bu sebeple Hopa eski halen Şarkikaraağaç  kaymakamı Abdullah AKDAŞ  hakkında düzenlenen soruşturma dosyasının işleme konulmamasını tensiplerinize arz ederim.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 8401